K
Ki lehet tagja az egyesületnek?
VAz Egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, aki/amely belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz az Egyesület működésében, elfogadja az alapszabályt és megfizeti a tagdíjat. A tagság tagfelvétellel kezdődik. A tagfelvétel az Elnökség hatáskörébe tartozik, amelyről határozatban köteles dönteni. A tagság az Elnökség határozatával a belépési nyilatkozat megtételének dátumára visszamenőleges hatállyal jön létre.

Az Egyesületbe történő belépés és az abból való a kilépés önkéntes. Az Egyesület nyilvántartást köteles vezetni tagjairól.

K
Hogyan szüntethetem meg a tagságom?
VAz Egyesületi tagság megszűnik:

(a)        a tag kilépésével, melyet írásban az Elnökséghez kell benyújtani, a kilépés a bejelentéssel hatályosul;

(b)       a tag kizárásával, ha a tag a tagdíjat annak ellenére nem fizeti, hogy a tagdíjfizetésre a kizárás jogkövetkezményére történt figyelmeztetéssel felszólították, vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;

(d)       a tag elhalálozásával, jogutód nélküli megszűnésével.

A tagság megszűnéséhez megállapítása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony fenti (b) pontban történő megszűnéséhez szükséges továbbá, hogy az Elnökség a tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 8 napos határidő tűzésével írásban felszólítsa.

K
Lehetek-e pártoló tag?
VAz egyesület pártoló tagja lehet bárki, aki az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulás juttatásával kíván részt venni. Ahol az alapszabály tagságról rendelkezik, az a pártoló tagra is megfelelően irányadó azzal, hogy a pártoló tag az egyesület szerveinek működésében csak tanácskozási joggal vehet részt és nem választható meg az egyesület vezető tisztségviselőjévé.
K
Milyen feladatokat lát el az egyesület?
VAz Egyesület a feljogosított vállalkozások közlekedési hatósági műszaki vizsgáztatása és az ehhez kapcsolódó gépjármű javítás területén az alábbi feladatokat látja el:

  • szakmai, ügyviteli információk összegyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tájékoztatás nyújtása a szakmai tevékenységgel kapcsolatban a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tapasztalatcsere céljából fórumok, konferenciák szervezése;
  • szakmai továbbképzés;
  • szakirodalom megteremtése, aktualizálása, bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok készítése;
  • szakmai érdekképviseleti tevékenység ellátása, különös tekintettel a jogi környezet alakítására, a jogalkotók, jogalkalmazók számára javaslattétel, jogalkotás folyamatában való részvétel (figyelemfelhívás, javaslatok kidolgozására, jogalkalmazási problémák jelzése);
  • etikai kódex létrehozása.

Nem talált választ a kérdésére? Segítünk!

Tegye fel kérdését az alábbi űrlapon keresztül, és hamarosan megválaszoljuk.