Hírlevélre feliratkozás

Legyél mindig naprakész, iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

A testület célja:

Magyarországon működő gépjármű vizsgálóállomások, gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vállalkozások és szakértő közreműködőik szakmai koordinációja, informálása, a jogalkotás és a jogalkalmazói munka szakmai segítség nyújtása.

Az MVVSZ elérhetõségei

Székhely: 3963 Karcsa, Szabadság u. 15/A.
Levelezési cím: 2051 Biatorbágy Pf.: 44.
Telefon: +36-309-036-333
E-mail: elnok@mvvsz.hu
Honlap: www.mvvsz.hu

Tájékoztató!

Tájékoztatjuk Vizsgaállomás Tulajdonosokat és Vizsgabiztosokat, hogy Szakmai Testületünk 2022. június 01.-én a Közlekedés Tudományi Intézet illetékes osztályával személyes konzultációt tartott a műszaki vizsgaállomások auditjával kapcsolatban, ahol sikerült egyeztetnünk a KTI auditorai, a beküldendő anyag és a vizsgaállomások álláspontjainak összevetésével. Ennek a találkozónak az összefoglalója itt megtalálható.

Tájékoztatás a gépjárműfenntartó szervezetek által üzemeltetett vizsgáló állomások részére

Tájékoztatás a gépjárműfenntartó szervezetek által üzemeltetett vizsgáló állomások részére, melynek anyaga a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) és a Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete (MVVSZT) közötti egyeztetés eredményeként alakult ki

Tovább olvasom

A testület célja:

Magyarországon működő gépjármű vizsgálóállomások, gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vállalkozások és szakértő közreműködőik szakmai koordinációja, informálása, a jogalkotás és a jogalkalmazói munka szakmai segítség nyújtása.

A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete (MVVSZT) egyesület, 05-02-0065709 bírósági nyilvántartási számon, 2017. év április hó 27. napján bejegyzésre került.

Az egyesület választott elnöke Temesvári Ferencné.

A szakmai testületalapító tagjai 20- 25 éve dolgoznak a közlekedési-, műszaki szakértői és közlekedési hatósági műszaki vizsgáztatás és gépjármű javítás területén. E szakemberek korábban tevékenyen részt vettek a Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete (GVOE) évtizedes szakmai múltra visszatekintő munkájában, mely egyesület a fennállása alatt jó kapcsolatokat ápolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársaival egyaránt.

A GVOE ugyan jogutód nélkül megszűnt, azonban az MVVSZT igyekszik – a már említett alapító tagjain keresztül – egyfajta szellemi örökösként is folytatni az érdekképviseleti munkát.

Fő feladataink:

 • szakmai, ügyviteli információk összegyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
 •  tájékoztatás nyújtása a szakmai tevékenységgel kapcsolatban a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
 • tapasztalatcsere céljából fórumok, konferenciák szervezése;
 • szakmai továbbképzés;
 • szakirodalom megteremtése, aktualizálása, bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok készítése
 • szakmai, ügyviteli információk összegyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
 •  tájékoztatás nyújtása a szakmai tevékenységgel kapcsolatban a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
 • tapasztalatcsere céljából fórumok, konferenciák szervezése;
 • szakmai továbbképzés;
 • szakirodalom megteremtése, aktualizálása, bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok készítése

GYIK & Hírek

 • Ki lehet tagja az egyesületnek?

  Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, aki/amely belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz az Egyesület működésében, elfogadja az alapszabályt és megfizeti a tagdíjat. A tagság tagfelvétellel kezdődik. A tagfelvétel az Elnökség hatáskörébe tartozik, amelyről határozatban köteles dönteni. A tagság az Elnökség határozatával a belépési nyilatkozat megtételének dátumára visszamenőleges hatállyal jön létre.

  Az Egyesületbe történő belépés és az abból való a kilépés önkéntes. Az Egyesület nyilvántartást köteles vezetni tagjairól.

 • Milyen feladatokat lát el az egyesület?

  Az Egyesület a feljogosított vállalkozások közlekedési hatósági műszaki vizsgáztatása és az ehhez kapcsolódó gépjármű javítás területén az alábbi feladatokat látja el:

  • szakmai, ügyviteli információk összegyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tájékoztatás nyújtása a szakmai tevékenységgel kapcsolatban a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tapasztalatcsere céljából fórumok, konferenciák szervezése;
  • szakmai továbbképzés;
  • szakirodalom megteremtése, aktualizálása, bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok készítése;
  • szakmai érdekképviseleti tevékenység ellátása, különös tekintettel a jogi környezet alakítására, a jogalkotók, jogalkalmazók számára javaslattétel, jogalkotás folyamatában való részvétel (figyelemfelhívás, javaslatok kidolgozására, jogalkalmazási problémák jelzése);
  • etikai kódex létrehozása.
 • Lehetek-e pártoló tag?

  Az egyesület pártoló tagja lehet bárki, aki az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulás juttatásával kíván részt venni. Ahol az alapszabály tagságról rendelkezik, az a pártoló tagra is megfelelően irányadó azzal, hogy a pártoló tag az egyesület szerveinek működésében csak tanácskozási joggal vehet részt és nem választható meg az egyesület vezető tisztségviselőjévé.

 • Hogyan szüntethetem meg a tagságom?

  Az Egyesületi tagság megszűnik:

  (a)        a tag kilépésével, melyet írásban az Elnökséghez kell benyújtani, a kilépés a bejelentéssel hatályosul;

  (b)       a tag kizárásával, ha a tag a tagdíjat annak ellenére nem fizeti, hogy a tagdíjfizetésre a kizárás jogkövetkezményére történt figyelmeztetéssel felszólították, vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;

  (d)       a tag elhalálozásával, jogutód nélküli megszűnésével.

  A tagság megszűnéséhez megállapítása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony fenti (b) pontban történő megszűnéséhez szükséges továbbá, hogy az Elnökség a tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 8 napos határidő tűzésével írásban felszólítsa.

Tájékoztatás  a gépjárműfenntartó szervezetek által üzemeltetett vizsgáló állomások részére, melynek anyaga a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft….

    Tisztelt Vizsgálóállomás Tulajdonosok és Vizsgabiztosok! Tájékoztatjuk Önöket, a 2018. január 1-én életbe lépett…

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.)…

Tisztelt / Kedves Kollégák, szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Magyar Közlöny 109. számában megjelent a…

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete (MVVSZT) egyesület, 05-02-0065709 bírósági…

Hírlevélre feliratkozás