A testület célja:

Műszaki vizsgáztatás szakmai képviselete 1998 óta

Magyarországon működő gépjármű vizsgálóállomások, gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vállalkozások és szakértő közreműködőik szakmai koordinációja, informálása, a jogalkotás és a jogalkalmazói munka szakmai segítség nyújtása.

A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete (MVVSZT) egyesület, 05-02-0065709 bírósági nyilvántartási számon,
2017. év április hó 27. napján bejegyzésre került.

Az egyesület választott elnöke Temesvári Ferencné.

A szakmai testületalapító tagjai 20- 25 éve dolgoznak a közlekedési-, műszaki szakértői és közlekedési hatósági műszaki vizsgáztatás és gépjármű javítás területén. E szakemberek korábban tevékenyen részt vettek a Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete (GVOE) évtizedes szakmai múltra visszatekintő munkájában, mely egyesület a fennállása alatt jó kapcsolatokat ápolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársaival egyaránt.

A GVOE ugyan jogutód nélkül megszűnt, azonban az MVVSZT igyekszik – a már említett alapító tagjain keresztül – egyfajta szellemi örökösként is folytatni az érdekképviseleti munkát.

Fő feladataink:

  • szakmai, ügyviteli információk összegyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tapasztalatcsere céljából fórumok, konferenciák szervezése;
  • szakirodalom megteremtése, aktualizálása, bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok készítése
  •  tájékoztatás nyújtása a szakmai tevékenységgel kapcsolatban a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • szakmai továbbképzés;