---

Tisztelt Vizsgaállomás Tulajdonosok, Vizsgabiztosok és Kedves Kollégák!

2018. 01. 04.-én az előzetes eredetiség  vizsgálat KERT programja első oldalán minden vizsgálóállomás tájékoztatót kapott az eredetiség vizsgálat technológiájában az ODB kiolvasó használatával kapcsolatban.

2018. 01. 10. levelet írtam az MVVSZ nevében a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetésért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedés Igazgatási Osztályához, kérve segítségüket és tájékoztatást az ügyben, melyre 2018. 01. 11.-én az alábbi választ kaptam, melyet ezúton is ismételten megköszönök Dr Rácz Antal Főtanácsos Úrnak.

Tisztelt Asszonyom!

A KERT3 felületén megjelent üzenetben szereplő OBD ellenőrzés egyelőre csak javasolt. A 301/2009-es Korm. rendeletnek a (mely az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól szól) Miniszterelnökség felé előterjesztett jogszabály-módosítása már kötelezően írja majd elő ennek használatát. Egyelőre azonban a jogszabály-módosítás még nem lépett életbe, ezért konkrét jogszabályi előírás nincs annak használatára.

Egyelőre a most is hatályos jogszabályi környezetet kell alapul vennünk.

A 1999. évi LXXXIV törvény (a közúti közlekedési nyilvántartásról) definiálja az eredetiségvizsgálat célját, miszerint az előzetes eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, melynek célja a jármű egyedi azonosítóinak és a járműokmány valódiságának megállapítása.

Ebből indulunk ki, ez az alfa és az omega. Minden lehetséges és rendelkezésre álló eszközzel (legyen az jogszabályban leírt, előírt, definiált, vagy sem) arra kell törekedni, hogy az egyedi azonosítók valódiságát megállapítsuk a vizsgálat során (avagy azt, hogy az egyedi azonosítók nem eredetiek, vagy nem a járműhöz tartozóak).

Mivel a járművekkel kapcsolatos visszaélések során a legkardinálisabb az alvázszámmal kapcsolatos visszaélések (manipulálását, hamisítás, és az ezzel kapcsolatos jogellenes cselekmények), ezért a legkomolyabb hangsúlyt az alvázszám ellenőrzésére kell fektetni.

Kvázi (ha csak azt nézem) szükségtelen keresgélni bármilyen leírást, előírást például az OBD ellenőrzésre, hiszen ez is csak egy eszköz a sok közül, mely alkalmazásával a megvalósítani kívánt cél (az egyedi azonosítók legteljesebb ellenőrzése) elérhető. Ez nem belső utasítás, technikai leírás, stb. kérdése, hanem annak (az OBD ellenőrzés) szükségességének felismerése, illetve az abban rejlő lehetőségek kihasználása.

De természetesen tudok kérdésére is némi felvilágosítást adni:

Mint tudjuk viszont, az OBD ellenőrzés (On-Board-Diagnostic) kétféle módon valósítható meg:

1.: A legtöbb mai modern járműben van már belső számítógép (érintőképernyővel, monitorral, stb.), melyen a jármű legfontosabb jellemzői, így pl. az alvázszám, felszereltség, stb. kinyerhetőek, ellenőrizhetőek. Gyakorlati tapasztalataim szerint a hamis, hamisított alvázszámú járművek túlnyomó többségében a bűnözők elmulasztják ezt a belső adat-állományt módosítását, vagy csak egyszerűen törlik az ott lévő adatokat – az „üres” adatállomány is árulkodó lehet. Tehát ha az eredetiségvizsgálat során a vizsgáló jármű műszerfalára, kijelzőre kinyeri a jármű alvázszámát, speciális felszereltségét, akkor már ezzel is elősegíti az egyedi azonosítók valódiságának megállapítását. Ehhez pedig (úgy vélem) nem kell semmilyen utasítás, technológiai leírás, csak egyfajta szándék a vizsgáló részéről, meg esetleg némi utánajárás, hogy az adott jármű gyártmány-típus esetében hogyan nyerhetőek ki ezen adatok.

2.: Ma már a legtöbb modern járműre rácsatlakoztatható egy külső műszer (sok helyen hibakód-olvasóként, gépjármű diagnosztikai műszerként is definiálják), mellyel szintén kinyerhetőek a járműre vonatkozó adatok (alvázszám, egyéb fő elemek száma, felszereltség, és még számtalan olyan adat, mely szintén az egyedi azonosítók valódiságának megállapítását segítik elő). A külső műszerrel a belső műszerfalra-monitorra kinyerhető adatoknál is több adat nyerhető és olvasható ki, de etéren sem kell „utasítás” vagy technológiai leírás, csak szakmai hozzáállás. Egyébként az összes forgalomba lévő ilyen külső műszer egy nagyon komoly technológiai leírást (is) tartalmaz, annak használatára, a különböző jármű gyártmányok és típusok esetében az alkalmazásról, a kinyerhető adatokról, stb. – kvázi ez nem kell még egy külső leírással vagy utasítással megfejelni.

Úgy vélem, ha valóban komolyan veszik az eredetiségvizsgálatot, akkor nagyon szélsőségesen el kellene szakadni a műszaki vizsgálattól (és ezzel együtt a KöHéM rendeletektől, a környezetvédelmi ellenőrzéstől, és egyéb műszaki dolgoktól), mert a műszaki vizsga és az eredetiségvizsgálat két teljesen eltérő célú eljárás, ég és föld a kettő közti különbség.

Persze, tudom: műszaki vizsgán is kellene ellenőrizni az egyedi azonosítókat (mindannyian tudjuk, mennyire nem történik ez meg), és az eredetiségvizsgálat során is fel kell vinni egyes műszaki adatokat, de ettől függetlenül a két eljárás egymástól teljesen különbözik, más a célja és a metódusa.

Ad apropó az eredetiségvizsgálat során a műszaki vizsgálatra vonatkozó műszaki előírások, utasítások, jogszabályok nem, vagy csak nagyon szekvenciálisan használhatók vagy alkalmazandók.

Annak viszont a magam részéről nagyon örülnék, ha a műszaki vizsgabiztosok (akik egyben eredetiségvizsgálatot is végeznek) egyértelműen tájékoztatva lennének arról, hogy eredetiségvizsgálat során mi a feladatok, és egyben felelősségük. Ez pedig nem műszaki vizsgálat, hanem az egyedi azonosítók (és legfőképpen az alvázszám) valódiságának megállapítása!

Ennek érdekében pedig minden olyan eszközt fel kell használniuk (függetlenül attól, hogy annak technológiáját utasításban, rendeletben szabályozzák-e vagy sem), ami ezt elősegíti, amely ezt a célt szolgálja, és megakadályozza azt, hogy akár egyetlen hamis vagy hamisított alvázszámú jármű „átcsússzon” az eredetiségvizsgálati ellenőrzésen.

Egyebekben jelzem: amikor a 301/2009-es Korm. rend. módosítása hatályba lép, akkor természetesen kiadásra kerül majd egy olyan szakmai (de nem jogszabályi!) tájékoztató, ami bizonyos fokú segítséget nyújt majd (többek közt) az OBD ellenőrzésre nézve is.

De addig is (és azután is) az elérni kívánt cél a legfontosabb, melyet minimális autodidakta módon történő betanulással (akinek legalábbis szándéka van erre, és nem kibúvókat keres esetleg) is elsajátítható mind a belső, mind a külső műszeres OBD ellenőrzés. Az informatika világában csak a szándék az, ami szükséges, az interneten minden elérhető, ha akarja valaki.

Köszönöm megkeresését, és kérem, hogy a vizsgabiztosokat a fentiekről tájékoztatni szíveskedjék, nyomatékos hangsúlyozással az egyedi azonosítók valódiságának megállapítására nézve.

Üdvözlettel:

 dr. Rácz Antal főtanácsos

Tájékoztató küldte: MVVSZ Elnöke