Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete (MVVSZT) egyesület, 05-02-0065709 bírósági nyilvántartási számon, 2017. év április hó 27. napján bejegyzésre került.

Az egyesület választott elnöke Temesvári Ferencné.

A szakmai testületalapító tagjai 20- 25 éve dolgoznak a közlekedési-, műszaki szakértői és közlekedési hatósági műszaki vizsgáztatás és gépjármű javítás területén. E szakemberek korábban tevékenyen részt vettek a Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete (GVOE) évtizedes szakmai múltra visszatekintő munkájában, mely egyesület a fennállása alatt jó kapcsolatokat ápolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársaival egyaránt.

A GVOE ugyan jogutód nélkül megszűnt, azonban az MVVSZT igyekszik – a már említett alapító tagjain keresztül – egyfajta szellemi örökösként is folytatni az érdekképviseleti munkát.

Testületünk célja a Magyarországon működő gépjármű vizsgálóállomások, gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vállalkozások és szakértő közreműködőik szakmai koordinációja, informálása, a jogalkotás és a jogalkalmazói munka szakmai segítség nyújtása.

Az Egyesület a feljogosított vállalkozások közlekedési hatósági műszaki vizsgáztatása és az ehhez kapcsolódó gépjármű javítás területénaz alábbi feladatokat látja el:

  • szakmai, ügyviteli információk összegyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tájékoztatás nyújtása a szakmai tevékenységgel kapcsolatban a tagoknak és az érintett irányító állami szervezeteknek;
  • tapasztalatcsere céljából fórumok, konferenciák szervezése;
  • szakmai továbbképzés;
  • szakirodalom megteremtése, aktualizálása, bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok készítése;
  • szakmai érdekképviseleti tevékenység ellátása, különös tekintettel a jogi környezet alakítására, a jogalkotók, jogalkalmazók számára javaslattétel, jogalkotás folyamatában való részvétel (figyelemfelhívás, javaslatok kidolgozására, jogalkalmazási problémák jelzése);
  • etikai kódex létrehozása.
logo-footer